روزهای آغازین از بهره برداری ,

جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۹۶
(0)
(0)
روزهای آغازین از بهره برداری
عکس های از روزهای اول بهره برداری از کارخانه آجر ماشینی آذربایجان در سال 1351
در آن زمان کانال های خشک کن به صورت دستی چابجا میشدند.
کانال های خشک کن
 دستگاه پرس
دستگاه پرس
دستگاه برش
دستگاه برش
 خط تولید
خط تولید
 دستگاه کلرگان
دستگاه کلرگان
شرکت سازنده