صنایع آجر ماشینی آذربایجان تولید کننده تیغه، بلوک سفالی و آجر ماشینی ,

تاریخچه آجر

تاریخچه آجر
آجر دستی (فشاری) هفت هزار سال است که با دستان هنرمند قشر زحمتکش شکل گرفته و مستحکم کننده و زیبا ساز کاخ‌ها، عبادتگاه‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها و ساختمان‌ها بوده است، گویا اول بار، آن را برای ساختن شهرهایی در بین‌النهرین و درهٔ سند در پاکستان به کار بردند.
ادامه مطلب

انواع آجر

انواع آجر
آجر براساس نوع جنس آن به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. آجرهای فشاری
2. آجرهای ماشینی
ادامه مطلب

استانداردهای آجر

استانداردهای آجر
آجر های مصرفی می بایست طبق استاندارد ها و مقررات ملی ایران ساخته و استفاده شود.
ادامه مطلب

استانداردهای آجر

آجر های مصرفی می بایست طبق استاندارد ها و مقررات ملی ایران ساخته و استفاده شود.
ادامه مطلب

انواع آجر

آجر براساس نوع جنس آن به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. آجرهای فشاری
2. آجرهای ماشینی
ادامه مطلب

تاریخچه آجر

آجر دستی (فشاری) هفت هزار سال است که با دستان هنرمند قشر زحمتکش شکل گرفته و مستحکم کننده و زیبا ساز کاخ‌ها، عبادتگاه‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها و ساختمان‌ها بوده است، گویا اول بار، آن را برای ساختن شهرهایی در بین‌النهرین و درهٔ سند در پاکستان به کار بردند.
ادامه مطلب
شرکت سازنده